sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Nguyễn Quang Vinh

0976 040 178 - 0988.787.349

Màng PE Foam Và Xốp Hơi

Cuộn màng PE foam
Cuộn màng PE foam
Túi xốp hơi
Túi xốp hơi
Cuộn màng xốp hơi
Cuộn màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Xốp PE foam
Xốp PE foam
Cuộn màng PE foam
Cuộn màng PE foam
Cuộn màng xốp hơi
Cuộn màng xốp hơi
Cuộn màng xốp hơi
Cuộn màng xốp hơi
Cuộn màng PE foam
Cuộn màng PE foam
Túi xốp PE
Túi xốp PE

Màng PE, Màng Chít

Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít
Màng PE
Màng PE
Màng PE, màng chít
Màng PE, màng chít

Màng Film Nhựa, Màng Stretch Film, Màng Co

Màng co
Màng co
Màng co
Màng co
Màng co
Màng co
Màng film nhựa
Màng film nhựa
Màng film nhựa
Màng film nhựa
Màng film nhựa
Màng film nhựa
Màng stretch film
Màng stretch film
Màng stretch film
Màng stretch film
Màng film nhựa
Màng film nhựa
Màng stretch film
Màng stretch film

Hạt chống ẩm

Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm

Băng Keo, Băng Dính

Băng keo, băng dính
Băng keo, băng dính
Băng keo, băng dính
Băng keo, băng dính
Băng keo, băng dính
Băng keo, băng dính
Băng keo, băng dính
Băng keo, băng dính
Băng keo, băng dính
Băng keo, băng dính

Dây Rút Nhựa

Dây rút nhựa
Dây rút nhựa
Dây rút nhựa
Dây rút nhựa
Dây rút nhựa
Dây rút nhựa
Dây rút nhựa
Dây rút nhựa
Dây rút nhựa
Dây rút nhựa

Găng Tay

Găng tay
Găng tay
Găng tay
Găng tay
Găng tay
Găng tay
Găng tay
Găng tay
Găng tay
Găng tay

Vật Liệu Đóng Gói Khác

Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Bao tải
Bao tải
Vật liệu đóng gói
Vật liệu đóng gói
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Vải lau
Vải lau